Jak podał Polski Instytutu Badań Jakości za najlepszą polisę ubezpieczenia nieruchomości w 2017 roku została uznana ta, którą oferuje Generali. Analiza ubezpieczeń nieruchomości obejmowała ubezpieczenia nieruchomości 17 towarzystw ubezpieczeniowych. W polisie Generali dobrze oceniono cenę polisy oraz szerokość oferty.

Ubezpieczenie Nieruchomości Generali obejmuje:

  • szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa w zakresie ochrony np. pożar, na skutek pozostawienia włączonego żelazka lub wrzucenia niedopałka papierosa do kubła na śmieci,
  • bogaty pakiet assistance np. awaryjne otwarcie drzwi, naprawa sprzętu RTV/AGD.