Posiadanie własnego mieszkania to marzenie niemal każdej młodej osoby. Niestety minęły już czasy, kiedy można było kupić własne mieszkanie za oszczędności. Powodem są wysokie ceny nieruchomości, szczególnie w stosunku do wynagrodzeń. Obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem jest kredyt. W takiej sytuacji należy pamiętać o tym, że niezbędne będzie również ubezpieczenie mieszkania na kredyt.

Ubezpieczenie mieszkania na kredyt – dlaczego jest niezbędne?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której Ania kupuje mieszkanie na kredyt. Okres spłaty zobowiązania wobec banku to 30 lat. Niestety po pięciu latach w mieszkaniu wybucha pożar. Nie dość, że Ania nie ma gdzie mieszkać, to jeszcze musi przez najbliższe 25 lat spłacać kredyt w banku. Nie brzmi to zbyt dobrze, prawda? Z tego powodu tak ważne jest, aby mieszkanie na kredyt było ubezpieczone. Jest to zabezpieczenie nie tylko dla banku, ale też dla osoby, która kupiła mieszkanie na kredyt.

Kto otrzyma odszkodowanie w przypadku mieszkania na kredyt?

Obecnie ubezpieczenie nieruchomości to jeden z najczęstrzych wymogów otrzymania kredytu. Co bardzo ważne, po wykupieniu ubezpieczenia kredytobiorca dokonuje cesji praw do ewentualnego odszkodowania na bank. Choć u wielu osób procedura ta budzi spore wiele wątpliwości, nie ma się czego obawiać. Jest to standardowy środek zaradczy, dokonywany w każdym przypadku. Dzięki przepisaniu polisy bank zabezpiecza się na wypadek sytuacji, w której mieszkanie zostanie zniszczone. Może on wtedy odzyskać pieniądze.

A co z odszkodowaniem? Skoro cesja praw odszkodowania jest na bank, to właśnie do niego powędrują pieniądze z odszkodowania. W przypadku konieczności dokonania niewielkich napraw lub małego remontu, bank może zgodzić się na wypłatę odszkodowania kredytobiorcy. Dzięki temu będzie on mógł opłacić remont z pieniędzy z polisy. Jeżeli jednak mieszkanie zostało całkowicie zniszczone, na przykład na skutek klęski żywiołowej, pieniądze z odszkodowania pozwolą na pokrycie kwoty pozostałej kredytobiorcy do spłacenia kredytu. W ten sposób nie dojdzie do sytuacji, w której świeżo upieczony posiadacz mieszkania będzie zmuszony spłacać nieruchomość, której już nie ma.

Jak powinna być suma ubezpieczenia mieszkania na kredyt? 

Jeżeli mamy do spłacenia kredyt w wysokości 700 000 zł, taka właśnie powinna być suma ubezpieczenia. Nie może ona być niższa, ponieważ w przypadku, gdy dojdzie do zniszczenia mieszkania, kwota może okazać się niewystarczająca do spłacenia pozostałej kwoty kredytu. Konieczne będzie wtedy dopłacenie różnicy z własnej kieszeni. Jednocześnie nie warto brać więcej, ponieważ będzie to tzw. nadubezpieczenie. Składka będzie kosztowała więcej, a ewentualne odszkodowanie nie będzie wyższe niż wartość nieruchomości.

Zwróć uwagę na zakres ubezpieczenia nieruchomości 

Zakres ubezpieczenia, wymaganego przez bank, jest z reguły okrojony. Dla banku najważniejsze jest ubezpieczenie ścian lub murów i elementów stałych. Nie interesuje go natomiast wyposażenie mieszkania. W końcu kredytobiorca kupuje je samodzielnie. W wielu przypadkach bank proponuje osobom zaciągającym kredyt ubezpieczenie kupione za pośrednictwem banku. Należy pamiętać, że odpowiednie ubezpieczenie mieszkania na kredyt można znaleźć samodzielnie. Często może ono być tańsze i mieć większy zakres. W niektórych przypadkach kredytobiorca może jednak być ograniczony listą towarzystw ubezpieczeniowych, rekomendowanych przez dany bank.

Wybierając ubezpieczenie mieszkania na kredyt, należy zwrócić uwagę na to, aby zawierało ono wszystkie elementy, które są wymagane przez bank. Dodatkowo warto, aby polisa obejmowała ubezpieczenie wyposażenia oraz by chroniła kredytobiorcę w jak największej ilości sytuacji, na przykład zalania, kradzieży, powodzi czy aktów wandalizmu.

Podsumowanie

Jak widać, konieczność ubezpieczenia mieszkania na kredyt to nie tylko kaprys banku, Jest to konieczność, która pozwala na zabezpieczenie także interesów kredytobiorcy. Nie warto jednak wybierać pierwszego lepszego ubezpieczenia, proponowanego przez bank. Lepiej zdecydować się na wersję rozszerzoną, która uchroni właściciela mieszkania w przypadku jak największej ilości sytuacji.

Facebook Comments